فروش اقساطي طرح فدك
   مدارك مورد نياز جهت استفاده ازطرح فدك:

     1: اصل فيش حقوقي

    2: اصل حكمت كارت

    3: اصل كارت شناسايي

    4: دفترچه خدمات درماني 

 براي آشنا شدن با برخي از لوازم خانگي كه در اين غرفه

     به صورت نقد يا اقساط عرضه مي گردد كليد Next را فشار  

     دهيد.

Next
فدك
 

 

صفحه اصلي
معرفي سايت ...
فروش اقساطي طرح فدك
فروش اقساطي مهرالرضا
تماس باما ...

 

فتوگالري اتكا